fajniesiesklada
fajniesiesklada
fajniesiesklada
fajniesiesklada
fajniesiesklada

ZGŁOŚ PUNKT PROGRAMU

Zgłoś swoje stoisko, puntk programu, goście.

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW

Tania impreza – Jednym z największych atutów naszego eventu jest cenna wejściówki dla uczestników która wynosi symboliczne 10 zł. Tanie bilety oznaczają dodatkową pule pieniędzy, która uczestnicy będą mogli przeznaczyć na zakupy na stoiskach.

Prezentacja na stronie WWW – Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie logo wraz z linkiem do zamieszczenia na stronie poświęconej stoiskom obecnym na NiuConie.

Impreza o wieloletniej renomie – Staramy się by impreza trafiła do wielu różnych grup docelowych, do wielu fandomów i wielu ludzi. W latach poprzednich NiuCon odwiedziło nas w sumie około 50,000 uczestników! Nie czyni nas to największą imprezą w kraju, ale nie powinniście stracić na wystawieniu się u nas!

Mapka – Na 100% przed imprezą otrzymacie na e-mail ze zgłoszenia mapkę wraz z miejscem gdzie będzie znajdowało się wasze stoisko. Będziecie mogli zamieścić te informacje na swoich mediach społecznościowych! Mam nadzieję, że nikt kto chce was spotkać was nie przeoczy!

Faktura – Do odbioru na konwencie lub dostarczona na adres e-mail.

Parking – dla jednego pojazdu na czas trwania całej imprezy – płatny. Obowiązują wjazdówki

Stoisko do własnej aranżacji – masz własne wyposażenie stoiska, stoły, przebieralnie jak i stojaki? Super, twoje miejsce wystawiennicze zaaranżuj wg uznania, a co będziesz potrzebował –  napisz do nas 

Przedłużacz – Nie użyczamy przedłużaczy bo nigdy nie wracają. Niestety, trzeba się w nie samemu zaopatrzyć! Pamiętaj, że Twój przedłużacz może Ci służyć nie tylko na konwencie, ale i w domu! I to przez lata!

Oświetlenie – Jeśli potrzebujesz mieć dodatkowo oświetlony towar – jest to w Twoim własnym zakresie

 1. Znajomość regulaminu wystawców nie zwalnia ze znajomości i przestrzegania regulaminu ogólnego.
 2. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za status prawny prowadzonej działalności przez wystawców.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za grafiki i media chronione prawem autorskim oraz za sprzedaż produktów bez licencji lub z jej naruszeniem.
 4. Obowiązuje surowy zakaz wystawiania treści uznawane za erotyczne jak i nie mieszczące się w ramach norm społecznych.
 5. Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców.
 6. Termin zgłoszenia stoisk zostanie podany oficjalnymi kanałami i potrwa wyłącznie czas podany w ogłoszeniu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia stoiska bez uzasadnienia.
 8. Organizatorzy nie mają obowiązku przyjmować wszystkich chętnych.
 9. Dane stoiska przy zgłoszeniach nie ulegają zmianie.
 10. Jeśli w trakcie trwania imprezy jakikolwiek wystawca zostanie przyłapany na kwestiach nie ustalonych z organizatorem, organizator ma prawo do nałożenie kary umownej.
 11. Cennik udostępniony zostanie wraz z publikacją rejestracji stoisk.
 12. Po przyjęciu stosika, wystawca winien uiścić opłatę zgodnie z uzgodnieniami z organizatorem. Nie dokonanie wpłaty może skutkowac zerwaniem umowy oraz odrzuceniem stoiska.
 13. Jest możliwość rezygnacji ze stoiska zgodnie z zapisami z umowie.
 14. Stoiska nie opłacone, nie będą miały przygotowanego miejsca do rozstawienia się. Organizator nie zwraca kosztów za przyjazd na imprezę wystawcy bez opłaconego stoiska i będzie odbierany jako próba wymuszenia.
 15. Miejsce stoiska wyznacza Organizator/ Nie ma możliwości zmiany miejsca.
 16. Nie ma możliwości wynajmu stoiska na poszczególne dni imprezy.
 17. Zabrania się odsprzedawania miejsca, ławek i wejściówek osobom trzecim.
 18. Organizatorzy mają prawo do usunięcia stoiska w trakcie trwania imprezy, bez zwrotu kosztu wynajmu np. z powodu złamania regulaminu.
 19. Organizatorzy zobowiązują się do przygotowania miejsc wystawienniczych na co najmniej 4h przed rozpoczęciem imprezy.
 20. Organizatorzy postarają się by stoiska o podobnym towarze nie stały obok siebie, jest to jednak zależne od rodzaju zgłaszanych stoisk.
 21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenia wynikłe z działań wystawców lub uczestników. Wystawca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie, jak i wystawianych towarów we własnym zakresie.
 22. Organizatorzy nie odpowiadają za sytuacje losowe, ani brak dostępu do mediów.
 23. Organizatorzy nie mają w obowiązku zapewnienia wystawcom przedłużaczy. Stan przedłużaczy posiadanych przez wystawców nie powinien zagrażać zdrowiu lub życiu.
 24. Prąd zużywany przez sprzęt na stoisku będzie doliczany do ceny stoiska.
 25. Jest zakaz produkcji na miejscu materiałów sublimacyjnych, używania pras termicznych itp.
 26. Na imprezie jest zakaz sprzedaży Mystery Boxów.
 27. Za loterie przeprowadzane na stoiskach jak i ich legalność odpowiada stoisko gdzie owa loteria ma miejsce.
 28. Organizacja nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nadesłane na adres imprezy, za odbiór wysyłek, nie podpisuje ich odbiorów, nie pilnuje je ich. Wszystkie kwestie dostarczania przesyłek należy ustalić z firmą kurierską.
 29. Reklamacje przyjmowane są na adres info@niucon.pl do 3 dni od zakończenia Imprezy. Późniejsze wnioski nie będą rozpatrywane.
 30. Wszelkie rozbieżności od umowy i problemy prosimy na bieżąco zgłaszać do Organizatorów.
 31. Stoiska nie mogą zagradzać przejść ani zagrażać życiu i zdrowiu.
 32. Za zniszczenia wyrządzone na miejscu wynajmowanym przez stoisko zostanie wystawiona faktura.
 33. Wystawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku do obrębie stoiska przez cały czas trwania imprezy. W przypadku jej braku zobowiązuje się do opłaty 100zł/dzień. Jeśli wystawca nie uporządkuje po sobie miejsca po zakończeniu imprezy, zostanie wystawiona faktura za usługę.
 34. Organizatorzy nie zapewniają noclegów wystawcom. Cena za nocleg nie jest wliczona w cenę stoiska.
 35. Samowolna zmiana miejsc będzie skutkowała karą finansową na trzykrotność ceny stoiska, które dokonało samowolnej zmiany miejsc.
 36. Zgłoszenia wystawców przeprowadzane są poprzez formularz zgłoszeniowy, dane przesłane zostaną potraktowane jako dane prywatne w myśl ustawy. RODO. A organizator (administrator danych) zobowiązuje się do przestrzegania zasad przechowywania oraz przetwarzania danych wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia przestrzeni wystawienniczej w trakcie imprezy.
  1. Dane można modyfikować w każdej chwili, a wgląd do nich posiadają jedynie osoby których one dotyczą.
  2. Organizator (Administrator) zobowiązuje się do usunięcia wszelakich danych do 30dni po zakończeniu imprezy NiuCon.
  3. Dane dodatkowo mogą zostać usunięte na życzenie osoby, których one dotyczą, lecz w takim przypadku organizator (administrator) nie będzie mógł zrealizować zamówienia przestrzeni wystawienniczej.
 37. Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji dotyczących sytuacji spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie, jeśli te pozostawiają jakiekolwiek wątpliwość.

Stoisko Handmade:
2x2m2 – 300zł Netto + VAT 

 

Stoisko Handlowe: 

140zł / m2 Netto + VAT (cena obowiązuje do 10 czerwca 2024)
160zł / m2 Netto + VAT (cena obowiązuje po 10 czerwca 2024 do czasu zakończenia zgłoszeń)
Opcje dodatkowe zostaną przesłane do państwa wraz z oferta dodatkową
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

JUŻ NA DNIACH...

Roboty kończą pracę nad formularzem 😉